Audyt kredytowy

Opracowanie audytu kredytowo-leasingowego:

 • określenie wielkości i zdefiniowanie przeznaczenia planowanych do pozyskania środków;
 • analiza dostępnych na rynku ofert kredytowych/leasingowych;
 • weryfikacja dotychczasowego zadłużenia oraz możliwości ustanowienia zabezpieczenia;
 • analiza struktury finansowania i wskazanie optymalnej dla wybranego wariantu rozwoju;
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa;
 • konsultacje z instytucjami finansowymi dotyczące możliwości pozyskania finansowania;
 • określenie wykazu potrzebnych załączników (ew. pomoc w ich pozyskaniu);
 • zweryfikowanie możliwości pozyskania dotacji UE;
 • wyznaczenie harmonogramu i zakresu prac przygotowawczych dla zdefiniowanych źródeł finansowania;
 • podanie zaleceń dla przyszłych działań przedsiębiorstwa;
 • opracowanie raportu audytorskiego z ww. informacjami.

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu lub wysyłając e-mail

33 822 32 90

bielsko@creditservice.pl