Analiza struktury ubezpieczeniowej

Opracowanie analizy struktury ubezpieczeniowej oraz podanie rekomendacji; weryfikacja dotychczasowych umów:

  • opracowanie optymalnego zakresu ubezpieczenia;
  • negocjacje stawek z firmami ubezpieczeniowymi;
  • rekomendacja wyboru oferty ubezpieczeniowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

*ubezpieczenia na życie wspólników spółek i członków zarządu,

*grupowe ubezpieczenie pracowników,

*ubezpieczenie majątku firmy od zdarzeń losowych,

*ubezpieczenie pojazdów,

*polisy zabezpieczające koszty leczenia w zagranicznej podróży służbowej,

*ubezpieczenie majątku osobistego (domy, mieszkania).

Skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer telefonu lub wysyłając e-mail

33 822 32 90

bielsko@creditservice.pl